Loctite

Vedoucí společnost v oblasti lepidel, těsnění a povrchových úprav nabízí široký sortiment kvalitních průmyslových lepidel a tmelů. Produkty Loctite najdou uplatnění všude, kde jsou potřeba efektivní specializovaná řešení.


Vteřinová lepidla

Vteřinová lepidla

Vteřinová lepidla, neboli kyanoakryláty, vytvrzují velmi rychle, když jsou uzavřená mezi těsně přiléhající plochy. Vteřinová lepidla Loctite se používají k lepení malých dílů za účelem dosažení maximálně rychlého upevnění. Loctite je vedoucí značka na trhu v oboru technologie vteřinových lepidel.

Vteřinová lepidla Loctite jsou vhodná pro širokou škálu materiálů a dodávají se ve tekuté formě nebo gelu.

Volba správného vteřinového lepidla Loctite:

Vteřinová lepidla Loctite se dodávají v širokém sortimentu typů, které jsou optimalizované podle požadavků konkrétních aplikací, např. Podle lepených dílů, zatížení, jemuž bude spoj vystaven, geometrie spoje, parametrů procesu, atd. Jejich adheze k většině materiálů je vynikající a pevnost lepených spojů ve smyku a tahu je velmi dobrá.

Vteřinová lepidla Loctite můžete zakoupit v internetovém obchodě Lepidla-online.cz v sekci Vteřinová lepidla.

Ke stažení


Zajišťovače závitů

Zajišťovače závitů

Zajišťovače závitů Loctite brání samovolnému povolování a zajišťuje veškeré závitové spoje před působením vibrací a rázového zatížení. Jedná se o kapalné přípravky, které kompletně vyplní spáry mezi do sebe zapadajícími závity. Zajišťovač závitů Loctite se může používat v široké škále aplikací.

Vlastnosti

 • Jednosložkové produkty
 • Čisté a snadné nanášení
 • Odolávají vibracím
 • Zajišťují a utěsňují všechny závity
 • Snižují náklady na skladové zásoby

Při montáži závitového spojovacího materiálu zajišťovače závitů Loctite® trvale zajišťují závitové spoje a eliminují korozi třením díky vytvoření pevné sestavy.

Zajišťovače závitů Loctite můžete zakoupit v internetovém obchodě Lepidla-online.cz v sekci Zajišťování závitů.


Upevňování

Upevňování

Upevňovací produkty Loctite slouží k upevňování ložisek, pouzder a dalších válcových součástí do domečků nebo na hřídele. Zajišťují maximální přenos zatížení a rovnoměrné rozložení namáhání a eliminují stykovou korozi. Protože se nanášejí jako kapalina, vytvářejí 100% kontakt mezi přilehlými kovovými plochami, čímž eliminují potřebu nákladných náhradních dílů, časově náročné obrábění či používání mechanických metod.
Výhody upevňovačů Loctite oproti běžným montážním metodám:

 • Produkty s vysokou pevností, které přenášejí vysoká zatížení
 • Nedochází ke korozi a odírání díky vyplnění všech spár
 • 100% kontakt - zatížení a napětí je ve spoji rovnoměrně rozložené

 

Upevňovací produkty Loctite můžete zakoupit v internetovém obchodě Lepidla-online.cz v sekci Upevňování.


Těsnění trubkovitých závitů

Těsnění trubkovitých závitů

Těsnění trubkových závitů Loctite dodávané v tekuté formě nebo ve formě těsnicí šňůry brání unikání plynů a kapalin. Těsnění trubkových závitů Loctite vyplňuje prostor mezi závitovými díly a zajišťuje okamžité nízkotlaké utěsnění.  Při plném vytvrzení zajišťují utěsnění až do maximálních tlaků daných pevností většiny potrubních systémů.

Pokud budete potřebovat profesionální produkty pro utěsňování trubek a armatur a dalších závitových sestav, sortiment Loctite vám nabízí správné řešení pro všechny požadavky a materiály.

Těsnění se musí vybírat tak, aby dlouhodobě zajišťovalo spolehlivé utěsnění. V potrubí nesmí docházet k únikům ani při nejsilnějších vibracích, chemickém narušení či nárazovém působení tepla nebo tlaku. Klíčovým kritériem pro volbu těsnění závitů jsou materiály součástí, které je třeba utěsnit. Pracujeme s plastovými závity, kovovými závity nebo jejich kombinací?
Výhody těsnění trubkových závitů Loctite oproti tradičním typům těsnění:

 • Jednosložkové - nanášení je snadné a čisté
 • Těsnivo se nevytlačuje, nesmršťuje, ani neucpává systémy
 • Mohou se používat na jakékoli rozměry potrubních spojů
 • Nahrazují veškerá těsnění typu pásky nebo konopí/pasty
 • Těsnění odolává vibracím a rázovému zatížení
 • Chrání zašroubované závity před korozí

 

Těsnění trubkovitých závitů Loctite můžete zakoupit v internetovém obchodě Lepidla-online.cz v sekci Těsnění trubkových závitů.


Plošná těsnění

Plošná těsnění

Plošná těsnění jsou těsnění, která brání unikání kapalin nebo plynů vytvářením nepropustných bariér. Těsnění Loctite je samotvářecí těsnění, které zajišťuje dokonalé utěsnění mezi součástmi s minimálním kontaktem přírubových ploch, čímž předchází jejich korozi.
Loctite nabízí plošná těsnění k utěsňování široké škály přírubových spojů. Nabídka sahá od těsnění s pomalým vytvrzováním k těsněním s vysokou pevností nebo vysoce pružným anaerobním těsněním.
Požadavky, jež musí plošná těsnění splňovat
Aby bylo utěsnění úspěšné, musí těsnění zůstat neporušené a bránit únikům dlouhou dobu.

 

Přínosy pro vás

 • Jednosložkové produkty
 • Vyplňují všechny spáry – není zapotřebí jemné obrábění ploch
 • Není třeba používat vyrovnávací podložky - není nutné opakované dotahování šroubů
 • Vynikající okamžité utěsnění
 • Umožňuje demontáž

 

Plošná těsnění Loctite můžete zakoupit v internetovém obchodě Lepidla-online.cz v sekci Plošná těsnění.


Kovem plněné tmely

Kovem plněné tmely

Kovem plněné tmely Loctite nabízejí řešení pro opravy poškození způsobených nárazem a mechanickým opotřebením, včetně trhlin ve skříních strojů, opotřebovaných drážek pro pero v hřídelích a nábojích, opotřebovaných hřídelí atd.

 

Kovem plněné tmely Loctite jsou určeny k opravám, úpravám a renovaci poškozených strojů a zařízení bez nutnosti zahřívání či svařování.

Hlavní přínosy kovem plněných tmelů Loctite

 • Rychlé opravy
 • Malé smrštění, které snižuje napětí na součástech
 • Snadné nanášení
 • Není třeba součásti zahřívat
 • Provádění oprav přímo na výrobní lince
 • Odpovídají barvě kovu
 • Umožňují vrtání, řezání závitů nebo obrábění po vytvrzení
 • Vynikající adheze ke kovům, keramice, dřevu, sklu a některým plastům
 • Výborná odolnost vůči agresivním chemikáliím, která prodlužuje životnost součástí
 • Výběr plniv z měkké oceli, hliníku či nekovových plniv
 • Opravy, které vydrží
 • Vysoká pevnost v tlaku pro mechanické aplikace

 

Kovem plněné tmely Loctite můžete zakoupit v internetovém obchodě Lepidla-online.cz v sekci Kovem plněné tmely.


Čističe

Čističe

Správný čistič povrchů zajišťuje jemné a spolehlivé ošetření povrchů z hlediska hygieny a údržby za účelem prodloužení životnosti povrchu nebo jeho přípravy na další průmyslové zpracování.  

Dokonalé očištění čističem povrchů vždy představuje nejlepší základ pro optimalizaci následných úkonů, jako je lepení či těsnění. Čím lepší je očištění, tím lépe mohou materiály navzájem reagovat a dosáhnout požadovaného účinku.

 

Příprava povrchů pomocí čističe
Pevnost spojení materiálů je do velké míry výsledkem přilnavosti naneseného lepidla a lepené plochy. Z toho důvodu je ošetření čističem povrchů nenahraditelné při dosahování optimálních výsledků. Čistič zajišťuje, že lepené plochy budou zbavené tuků, prachu a dalších nečistot.

 

Čističe Loctite můžete zakoupit v internetovém obchodě Lepidla-online.cz v sekci Čističe


Konstrukční lepení - epoxidy

Konstrukční lepení - epoxidy

 

 • Zjednodušuje konstrukci tím, že zvýšuje pevnosti/tuhosti pro přenos zatížení
 • Předchází únavě a poruše materiálu tím, že dosahuje rovnoměrného přenosu zatížení (rozložení napětí) a tím, že udržuje celistvost konstrukce (nedochází k tepelnému ani  mechanickému narušovánín dílů).
 • Snižuje výrobní náklady, protože nahrazuje tradiční mechanický spojovací materiál (šrouby, nýty nebo svařování)
 • Snižuje náklady na materiál a hmotnost tím, že omežuje tloušťku materiálu při zachování úrovně přenosu zatížení
 • Umožňuje nejrůznější kombinace materiálů, např. kov/plast, kov/sklo, kov/dřevo, atd.


Epoxidová lepidla se používají hlavně pro přenos velkého zatížení jako náhrada běžných metod mechanického spojování. Dvě součásti spojené takovým lepidlem mohou být považovány za konstrukčně spojené. Mechanické vlastnosti těchto lepidel, jako vysoká pevnost, vysoký modul a vysoká adheze, byly prověřeny v praxi u zákazníků v náročných odvětvích, jako je letecký a automobilový průmysl.

Konstrukční lepení - epoxidy Loctite můžete zakoupit v internetovém obchodě Lepidla-online.cz v sekci Epoxidy.


Konstrukční lepení - akryláty

Konstrukční lepení - akryláty

 • Zjednodušuje konstrukci tím, že zvýšuje pevnost/tuhost pro přenos zatížení
 • Předchází únavě a poruše materiálu tím, že dosahuje rovnoměrného přenosu zatížení (rozložení napětí) a tím, že udržuje celistvosti konstrukce (nedochází k tepelnému ani mechanickmu narušování součástí).
 • Snižuje výrobní náklady, protože nahrazuje tradiční mechanický spojovací materiál (šrouby, nýty nebo svařování)
 • Snižuje náklady na materiál a hmotnost tím, že omezuje tloušťku materiálu při zachování úrovně přenosu zatížení
 • Umožňuje lepit nejrůznější kombinace materiálů, např. kov/plast, kov/sklo, kov/dřevo, atd.

 

Akrylátová lepidla se používají hlavně pro přenos velkého zatížení jako náhrada běžných metod mechanického spojování. Dvě části slepené tímto lepidlem se mohou považovat za konstrukčně spojené. Mechanické vlastnosti těchto lepidel jako vysoká pevnost, vysoký modul a vysoká adheze byly prověřeny v praxi u zákazníků.

Konstrukční lepení - akryláty Loctite můžete zakoupit v internetovém obchodě Lepidla-online.cz v sekci Akryláty


Konstrukční lepení - silikony

Konstrukční lepení - silikony

 • Zjednodušuje konkstrukci tím, že zvýšuje pevnost/tuhost, aby spoj odolával  dynamickému zatížení
 • Předchází únavě a poruše materiálu tím, že dosahuje rovnoměrného přenosu zatížení (rozložení napětí) a tím, že udržuje celistvost konstrukce (nedochází k tepelnému ani mechanickému narušování součástí)
 • Snižuje výrobní náklady, protože nahrazuje tradiční mechanický spojovací materiál (šrouby, nýty nebo svařování)
 • Umožňuje lepit nejrůznější kombinace materiálů, např. kov/plast, kov/sklo, kov/dřevo, atd.
 • Snižuje a/nebo kompenzuje namáhání způsobené různou tepelnou roztažností spojovaných materiálů

 

Silikonová lepidla se používají pro svoji schopnost elasticky absorbovat a/nebo kompenzovat dynamická namáhání vedle přenosu standardního zatížení slepené sestavy dílů. Kromě elastických vlastností vykazují mnohá pružná lepidla společnosti Henkel vysokou vnitřní pevnost (kohezi) a relativně vysoký modul, který umožňuje získat třením zajištěné spoje, které mají zároveň elastické vlastnosti.

Konstrukční lepení - silikony Loctite můžete zakoupit v internetovém obchodě Lepidla-online.cz v sekci Silikony


Úprava povrchu

Úprava povrchu

Loctite nabízí širokou škálu produktů pro úpravu povrchu. Patří sem antikorozní produkty, jako je ochrana proti korozi a odstraňovač koroze, ale také primery, nátěry i přípravky pro pasivační oplachy. 
Objevte široké spektrum materiálů, u nichž je vhodné zlepšovat stav povrchů, v

 • forma
 • funkce
 • vzhled
 • pevnost spoje 
 • odolnost vůči korozi

Ochrana proti korozi pomocí konverzního nátěru Účinná ochrana proti korozi nejen předchází korozi, ale měla by také být co nejlevnější a nejekologičtější. Loctite nabízí celou řadu produktů v této oblasti se zřetelem na tyto aspekty.
K zajištění spolehlivé ochrany proti korozi se může na povrch nejprve nanést pomocí ponorné nebo stříkací metody konverzní nátěr, který brání korozi. Pasivační oplach jako následné ošetření optimalizuje ochranu proti korozi a zároveň zajišťuje lepší adhezi laku.

Odstraňovač koroze a rychle působící odstraňovač koroze Odstraňovač koroze rozptyluje korozi, čímž také zajišťuje dočasnou nebo trvalou ochranu proti korozi. Loctite nabízí odstraňovač koroze pro univerzální použití vyrobený z extrémně tekoucího, bezbarvého minerálního oleje s dobrým mazáním a dočasnou ochranou proti korozi. Rychle působící odstraňovač koroze se může používat v obzvláště úporných případech. Zadřené díly jako svorníky, šrouby nebo matice se extrémně ochladí a mohou se okamžitě od sebe oddělit. Potom zůstávají trvale chráněné proti korozi.

Produkty Loctite na úpravů povrchu můžete zakoupit v internetovém obchodě Lepidla-online.cz v sekci Úprava povrchů.


EWM Formica Vanad Loctite Terason Belzona
Lepidla Online