Svařovací technika

Společnost EWM je předním německým výrobcem moderních technologií v oblasti obloukové svařovací techniky. Zabývá se technologií celého svařovacího procesu a v této činnosti zaujímá vedoucí postavení na trhu. Společnost EWM je předním dodavatelem technologie, který zkoumá a vyvíjí již celá desetiletí pro své zákazníky metody ještě snadnějšího, hospodárnějšího a především úspěšnějšího svařování. Přitom zkoumá a analyzuje komplexní souhru jednotlivých součástí a parametrů a optimalizuje tím celý proces svařování.

coldArc

Krátký elektrický oblouk s krátkým rozstřikem a minimalizovanou teplotou ke svařování bez větších deformací a k pájení tenkých plechů, průvar kořene s vynikajícím přemostěním mezer.

pipeSolution

Účinný elektrický oblouk k rychlému a bezpečnému svařování ve všech polohách s mezerou i bez mezery.

rootArc

Krátký oblouk s dobrým modelováním ke snadnému přemostění spár a ke svařování v nucených polohách.

forceArc

Směrově stabilní účinný oblouk s minimalizovanou teplotou, hlubokým závarem pro horní výkonové pásmo.

impuls

Kontrolovaný pulsní oblouk bez zkratů pro všechny polohy, upřednostňované použití v oblasti přechodového oblouku.

superPuls

Přepínání metod - kombinace svařovacích procesů EWM nabízí celou řadu možností.


EWM Formica Vanad Loctite Terason Belzona
Lepidla Online